Συμμετοχή της «ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία» σε συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου

Στις 26/09/2011 έλαβε χώρα το 1ο Ετήσιο Συνέδριο LABOR & INSURANCE με θέμα: «Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011, στο ξενοδοχείο Αθήναιον Ιντερκοντινένταλ.

 

Στόχος του συνεδρίου αποτέλεσε η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού «μοντέλου» επαγγελματικής ασφάλισης, το οποίο θα διασφαλίσει τα δικαιώματα των Ελλήνων εργαζομένων και θα συμβάλλει όχι μόνο στη δημιουργία βέλτιστου εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας.

Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του Μνημονίου και, ενώ το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης είναι σε εφαρμογή, η Ελλάδα ακόμη αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου κρίση σε όλα τα επίπεδα και οι πολίτες συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειές της. Οι νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες σε αυτό το ασταθές περιβάλλον και οι ανησυχητικές δημογραφικές τάσεις στη χώρα μας απαιτούν την εφαρμογή νέων ασφαλιστικών και εργασιακών πολιτικών για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

 

Ο Καθηγητής κ. Κρεμαλής, Διαχειριστής-Εταίρος της «ΚΡΕΜΑΛΗΣ- Δικηγορική Εταιρεία», μέλους του ΕλληνοΑμερικανικού Επιμελητηρίου, υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ασφαλιστικών και Εργασιακών Θεμάτων, ανακοίνωσε τα πορίσματα των διανεμηθέντων ερωτηματολογίων, τα οποία είχαν ως στόχο να διαμορφώσουν μια σύγχρονη οπτική για την επαγγελματική ασφάλιση, η οποία να εγγυάται την καλύτ