Εκδόσεις

Οι οδηγοί «Global HR Guides» του Ius Laboris  αποτελούν για τις επιχειρήσεις μια μοναδική, διαδραστική και λεπτομερή  πηγή της νομοθεσίας περί Ανθρωπίνων Πόρων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Γραμμένοι σε απλά αγγλικά, οι Παγκόσμιοι Οδηγοί (Global Guides) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για managers και επαγγελματίες στον χώρο των ανθρώπινων πόρων.